• Vestnik o našem podjetju

   Vestnik o našem podjetju

   Kamnosek Štefan Bunderla je začel svojo dejavnost pri Gradu na Goričkem po specializaciji v Ljubljani leta 1981. Na to, da je ostal v domačem kraju, je vplivala predvsem močna navezanost na domači kraj in manj »tržna nepokritost« prostora v danes še vedno najbolj prepoznavnem delu kamnoseštva, izdelavi nagrobnih spomenikov.

   Izdelava in postavljanje nagrobnih spomenikov sta bili osnovi za začetek, temu pa je sledila izdelava stopnic in okenskih polic za potrebe gradbeništva. Postopoma so dodajali izdelavo talnih in zidnih oblog iz kamna in izdelavo kuhinjskih pisarniških pultov. Širitev programov za potrebe gradbeništva mu je odpirala trg tudi zunaj ozkega lokalnega okolja, pomembno pa je vplivala na preboj na sosednji avstrijski trg.

   Vir: vestnik.si

  Komentarji